Kontakt

Formularz kontaktowy

Mail: biuro@skrzatparty.pl
Telefon: 500 050 488
   
 

Biuro i magazyn: Zemborzyce Wojciechowskie 99 b, 20-515 Lublin

Dane rejestrowe firmy:

Jacek Chodasewicz - Firma Skrzat - Urodziny z pomysłem
ul. Krańcowa 82/48
20-356 Lublin
Nip: 946-175-02-06
Regon: 430836079
Konto bankowe: ALIOR BANK  14 2490 0005 0000 4500 4275 6368

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Chodasewicz - Firma Skrzat - Urodziny z pomysłem ul. Krańcowa 82/48 20-356 Lublin
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.